STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
licówka kompozytowa

300-400 zł

odbudowa kompozytowa

250 zł

wkład tytanowy

50 zł

wkład szklany

100 zł

wkład lany

150 zł

wkład ever x

50 zł

znieczulenie

25-30 zł

wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne

 

150-200 zł

szynowanie rozchwianych zębów włóknem szkalnym

 

600 zł

odbudowa brakującego zęba na włóknie szklanym

 

1000 zł

wypełnienie tymczasowe glassjonomer

 

80 zł

opatrunek leczniczy
tlenek cynku

 

60 zł

PROTETYKA
licówka pełnoceramiczna

1250 zł

korona cyrkonowa

1600 zł

korona pełnoceramiczna

1200 zł

HIGIENIZACJA
fluorkowanie 1 ząb

10 zł

pełny łuk zębowy

50 zł

oba łuki

80 zł

skaling

200 zł

piaskowanie
pełna higienizacja:
skaling, piaskowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny z doborem pasty i szczotki

200 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
przegląd z omówieniem stanu j.ustnej

30 zł

wypełnienie kolorowe światłoutwardzalne

100 zł

wypełnienie glassjonomerowe

80 zł

usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem

100 zł

higienizacja

50-100 zł

wizyta adaptacyjna

50-100 zł

opatrunek

30-50 zł

CHIRURGIA
usunięcie zęba stałego

160 zł

usunięcie chirurgiczne

200 zł

leczenie powikłań po usunięciu

30-50 zł

leczenie utrudnionego wyrzynania zębów mądrości 

30 zł

plastyka dziąsła

70-100 zł

szycie , 1 szew

20 zł

IMPLANTOLOGIA
Na wykonane zabiegi udzielamy gwarancjii. 
Płatność kartą lub gotówką.
konsultacja

50 zł

z pomiarem grubości kości

100 zł

korona porcelanowa na metalu

1200 zł

korona pełnoceramiczna

1500 zł

korona na podbudowie cyrkonowej

2000 zł

suprastruktura

600-1000 zł

implant ALPHA BIO

2000 zł

odsłonięcie impalntu 
ze śrubą gojącą

200 zł

WYBIELANIE
gabinetowe -system Prevdent

1500 zł

nakładkowe Oplescence GO

500

indywidualne nakładki
preparat Nite White

700 zł

250 zł

proteza akrylowa

500-800 zł

proteza szkieletowa

1300 zł

proteza elastyczna

1500 zł

korona kompozytowa na metalu

500 zł

korona kompozytowa wzmoniona włóknem szklanym

600 zł

korona porcelanowa na metalu

800 zł

LECZENIE ENDODONTYCZNE
leczenie kanałowe 1 kanał

200 zł

2 kanały

300 zł

3 kanały

450 zł

4 kanały

550 zł

leczenie powtórne (re-endo)
1 kanał

250 zł

2 kanały

350 zł

3 kanały

500 zł

4 kanały

cena indywidualna

dewitalizacja

50 zł

opatrunek
plus cena ewentualnych dodatkowyvh opatrunków i materiałów w przypadkach trudnych

30-50 zł

odbudowa ścian do 
leczenia kanałowego

100 zł